Wieża południowa widziana przez remonowany dach probostwa...

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniatury